Home » Bibliotek » Om Stockholms stadsbibliotek

Om Stockholms stadsbibliotek

Detta bibliotek ska vara en öppen mötesplats för alla stockholmare, en plats dit alla ska känna sig välkomna oavsett social, – etnisk tillhörighet eller ålder. Stadsbiblioteket är till för att stockholmarna ska kunna förfoga över de berättelser och information som finns. Det är också till för att ge nya kunskaper, nya perspektiv och för att kunna se sammanhang mellan saker. Här ska du kunna möta andra människor och byta erfarenheter och kunskaper med varandra. Det kan göras genom samtal, bokläsning eller kommunikation via internet.

Vad kan du mer göra här?

Ett biblioteks målsättning är att ge dig inspiration att läsa böcker och att du ska vilja läsa ännu mer. Gärna få lust att läsa litteratur inom områden som du inte gjort innan. Du ska kunna få ett lärande som är livslångt och på biblioteken överallt i Sverige är det gratis att låna böcker och även annan media. Det är något som även i framtiden bör kunna göras, för att läsning inte ska bli en klassfråga. De som arbetar på bibliotek är till för att hjälpa låntagarna att hitta bra litteratur genom sin erfarenhet och kompetens. Du kan alltid komma med idéer om hur du vill förbättra biblioteket och dess service.

Bibliotekslag

Det finns en bibliotekslag som fastslår att Sveriges alla kommuner ska ha folkbibliotek och att kommunerna även ska ha uppgjorda planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa ska vara långsiktiga, de kallas för biblioteksplaner och planerna har beslutats av kommunfullmäktige. Den nuvarande biblioteksplanen heter ”Här är världen större” och den gäller under åren 2016–2020. Biblioteksplanen har som förutsättning att utarbeta Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplaner. Det är Kulturförvaltningen som informerar hur de tänkt sig fullfölja det uppdrag som kommunfullmäktige gett dem och givetvis ska de helst hålla sig till den budget de fått sig tilldelad. Strukturplanen är också ett slags stöd för att förverkliga biblioteksplanens syfte. Förslag och åtgärder tas fram för en välfungerande infrastruktur för stockholmarna.