Home » Information om bibliotek » Att arbeta på ett bibliotek

Att arbeta på ett bibliotek

Många kan tycka att det verkar tråkigt att arbeta på ett bibliotek och om man inte gillar böcker, tidningar och att möta människor kanske det kan vara lite motigt att arbeta där. Men att arbeta på ett bibliotek innebär mer än att bara ta emot och låna ut böcker. Vad gör man egentligen?

Inlämning och utlån

Det kanske allra vanligaste man tänker på när det gäller bibliotek är att man lånar böcker. Då måste någon låna ut dem och ta emot dem när de lämnas in. I dag har det här ersatts av maskiner på många bibliotek men det finns fortfarande situationer när vissa böcker och annat kan inte kan lånas ut via maskiner.

Placera böckerna rätt

För att man ska kunna hitta böcker och annat på biblioteket gäller det att se till att böckerna placeras rätt. Det handlar inte bara om att ställa upp dem i en hylla utan de ska sorteras enligt ett komplext system med många bokstäver och grenar. Det krävs en utbildning för att klara av det.

Läs för att kunna ge lästips

Många gånger kan en bibliotekarie också få ge råd till besökare om vilka böcker som är bra. Om man arbetar på bibliotek gäller det också att läsa en del böcker så att man kan ge boktips till både unga och äldre läsare.

Märka nya böcker

En annan uppgift som också ingår för en bibliotekarie är att märka upp alla nya böcker. När böcker kommer till biblioteket ska de märkas med sorteringsbokstav, de ska plastas in och stämplas. Det är också viktigt att man ser till att eventuella chip sätts in i böckerna. Chipen gör att boken blir larmad. Det avaktiveras när boken lånas ut, men om någon får med sig en icke utlånad bok kommer larmet att gå på biblioteket och man notifieras om att en bok försvinner.