Home » Information om bibliotek » Bibliotek i Sollentuna

Bibliotek i Sollentuna

Den vision som Sollentuna bibliotek har är att vara demokratisk, tillgängliga för alla och ha fri tillgång till information, kultur och det ska finnas läsfrämjande aktiviteter. Biblioteken ska även locka till läsning, bildning och språkutveckling. De ska medverka till kommunens utveckling genom att förstärka litteraturens status. Kommunen vill att de som bor i Sollentuna ska vara stolta över sitt bibliotek.

Nytt sätt att ordna böckerna

Omkring år 2015 började biblioteket att ordna om böckerna på ett nytt sätt. Detta kommer att fortsätta under de närmaste åren, så i skrivande stund bör det vara färdigt. Nu ska böckerna sorteras efter färg och även nya huvudområden. Det ska leda till att du lättare ska hitta det du letar efter och också kunna påträffa nya böcker som ligger inom ditt/dina intresseområde/n. Detta system har Sollentuna bibliotek hämtat från Örnsköldsviks bibliotek, men Sollentuna bibliotek har både anpassat och utvecklat det så det ska passa dem bäst. Biblioteket i Sollentuna är först med den här indelningen, kanske andra bibliotek tar efter om resultatet blir som det är förväntat.

Hur uppdelningen ska vara

När det gäller faktaböckerna ska de indelas i olika huvudområden och ha en egen färg, rubrik och hylla. Var och en av titlarna ska vara märkta med en etikett med områdets och rubrik färg. Skönlitterära böcker för vuxna ska vara placerade efter innehåll, som till exempel Krig, Deckare, Romance med mera.

Uppställning innan detta system

År 1921 började folkbiblioteken att ställa upp sina titlar enligt SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening). År 2008 beslutade dock Kungliga biblioteket att biblioteken skulle ställa upp sina titlar utifrån det amerikanska systemet (Dewey), Dewey Decimalklassifikation och numera är det gamla svenska systemet i stort nedlagd, och de flesta bibliotek har eller börjar gå över till Dewey. Men i Sollentuna har de valt att hitta ett eget sätt som de tror är lättare för låntagarna.