Home » Information om bibliotek » Plugga och jobba på biblioteket

Plugga och jobba på biblioteket

Vet du att biblioteket är så mycket mer än bara utlåning av böcker? I Sveriges biblioteks uppdrag ingår förutom att tillhandahålla böcker för utlåning att öka läsförståelse och intresset för läsning, samt att vara en plats för att underlätta integration i samhället.

På biblioteket finns det en mängd olika dagstidningar du kan läsa på plats. Det finns också mängder med olika magasin inom de mest skilda intresseområden: Trailer, Allt om Trädgård, Elle Interiör och Femina för att nämna några. På de allra flesta bibliotek kan du också låna filmer på dvd och musik på cd. Lånetiden för musik, film och magasin brukar vara kortare än för böcker, och dagstidningar kan du bara läsa på plats.

Datorer för att surfa på internet finns också att tillgå. Ibland anordnar biblioteken kurser för dig som inte är en så van datoranvändare. Då får du hjälp med hur du ska göra för att kunna ta dig ut på internet och söka efter det du vill veta.

Läsesalar

På många bibliotek finns det läsesalar. Det är stora rum med små bord där du kan sitta och läsa, studera eller till och med arbeta. I läsesalarna ska det vara tyst så att alla som sitter där kan koncentrera sig på det de ska göra.

Om du oftast sitter hemma och arbetar kan det bli lite ensamt. Att sitta på biblioteket ibland kan vara ett välkommet avbrott. Ett annat alternativ till att sitta hemma är att skaffa en plats på ett nytt coworking space i Stockholm, där du får tillgång till all utrustning du behöver för ditt dagliga arbete och även för video- och telefonkonferenser eller större presentationer.

Tidningsrummet

I tidningsrummet finns dagstidningarna samlade. Här kan du läsa dagens tidning, och även ett par dagar gamla utgåvor. Det finns flera tidningar att välja mellan, både nationella och lokaltidningar. Förutom svenska dagstidningar finns det också dagstidningar från andra länder. Saknar du någon tidning på ditt lokala bibliotek kan du tala med personalen och önska att de startar en prenumeration på det du saknar.

Det finns sittplatser du kan använda dig av i tidningsrummet, eftersom du inte får låna med dig dagstidningarna hem.