Home » Bloggen » Kalaslekar till nyårsfesten

Kalaslekar till nyårsfesten

Nu är det snart dags för nyårsfest, även för oss som är intresserade av böcker och bibliotek. Och även om det är den glittrigaste av alla fester, med klackar, smink, hårförlängning och klänning så finns det tid för små lekar under kvällen. Nyårsfester är ju oftast ganska långa tillställningar så lite lekar mellan rätterna ger utrymme för att låta de olika rätterna sjunka lite innan nästa servering tar vid.

Eftersom nyårsfester oftast innebär en sittande middag och eftersom kalasdeltagarna är uppklädda till tänderna tänker vi oss stillasittande lekar som ändå är roliga.

Galenpanna

Det här är en variant av 20 frågor, och det behövs post-it-lappar och pennor. Alla får varsin post-it och på den skriver de en kändis, utan att visa för någon annan. När alla är klara sätter de lappen i pannan på personen till vänster om sig.

Nu är det dags för deltagarna att ställa ja och nej-frågor för att ta reda på vad det står på deras lapp. Man ställer en fråga i taget i turordning, och den som först kommer på vem den är har vunnit. Leken pågår till alla vet vad som stod på lappen de hade i pannan.

Två lögner en sanning

Alla deltagare får tid på sig att tänka ut tre påstående om sig själva. Två ska vara påhittade och ett ska vara sant.

När det är lekdags säger en person sina tre påståenden, och så ska övriga komma överens om vilket de tror är sant. Gissar de fel vinner den som kom med påståendena, och hen behöver inte heller avslöja vilket som var sant.

Den här leken kan lekas under lång tid, med några personers påstående i taget. Det är en lek där man kan få veta många oväntade saker om sina vänner.

Jag är tacksam för…

Vårt sista förslag på lek är kanske inte så mycket en lek som en inbjudan till eftertanke över det år som gått, och även inför nästa.

Alla festdeltagarna får berätta om och dela med sig av något de är tacksamma för under året som gått. Det brukar bli fina berättelser som stärker banden mellan vänner.