Home » Bloggen » Utbilda dig till bibliotekarie

Utbilda dig till bibliotekarie

Om du liksom vi älskar böcker och bibliotek kanske en utbildning till bibliotekarie är något för dig. Om bibliotekarie är du något av en informationsexpert som hjälper andra att hitta det de söker.

En annan del av bibliotekariens roll är att bestämma vad som ska köpas in till biblioteket och även vad som ska sparas. I uppdraget ingår att stimulera läsning och se till att tillgängligheten på biblioteket är hög. Även inkludering är viktig

Utbildningen

Om du vill jobba som bibliotekarie kan du utbilda dig till bibliotekarie på bibliotekarieprogrammet vid högskolan i Borås. Du kan också plocka ihop kurser själv inom biblioteks- och informationsvetenskap. Väljer du den metoden kan du plugga på andra ställen än i Borås, som till exempel i Lund, Umeå, Uppsala eller vid Södertörns universitet.

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är fokus på systematisering, sökning, urval, lagring och användning av webbsidor och lagringsmedia.

Under utbildningen är du berättigad till studielån. Vill du dryga ut kassan under studietiden finns det möjlighet till tim-jobb inom flera olika områden. Till exempel är det lätt att få en bra lön inom personlig assistans, och på köpet ingår utvecklande och viktiga arbetsuppgifter.

Vad gör bibliotekarierna på jobbet?

Vad en bibliotekarie gör på jobbet beror på var han eller hon jobbar. På ett folkbibliotek består jobbet mycket av att hjälpa besökarna. I arbetet ingår också att hjälpa medborgarna att använda samhällets olika tjänster, som till exempel e-legitimation och förklara hur man röstar.

På ett utbildningsbibliotek på antingen en skola eller ett universitet har jobbet en tydligare inriktning på lärande. Ofta krävs det någon form av pedagogik om du ska arbeta på ett utbildningsbibliotek, eftersom du kommer få hålla i kurser i bland annat sökmetodik och källkritik. Om du arbetar på en skola med mindre barn är det stort fokus på läsutveckling och lässtimulans. Dock måste du tydligare än om du jobbar på ett folkbibliotek utgår frå och förhålla dig till läroplanen när du arbetar på ett skolbibliotek.

Jobbar du istället på ett länsbibliotek kommer du främst vara inriktad på samordningen av biblioteksverksamheten i länet. I detta ingår omvärldsbevakning och utveckling av biblioteksverksamheten, som till exempel att stötta när ett nytt skolbibliotek ska byggas upp.